POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Od 25 maja 2018 roku znajduje zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO"). W związku z tym, poniżej przekazuję Ci informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Twoimi odwiedzinami na stronie internetowej warsztatyarktyczne.pl, oraz w związku z Twoim uczestnictwem w prowadzonych przeze mnie warsztatach fotograficznych lub zamówieniem usług fotograficznych, które oferuję. Z polityki prywatności dowiesz się m.in. jakie Twoje dane osobowe przetwarzam, w jakich celach, w oparciu o jakie podstawy prawne oraz jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem warsztatyarktyczne.pl, uczestników warsztatów fotograficznych oraz osób korzystających z oferty produktów i usług dostępnych na ww. stronie internetowej jest Michał Pośpiech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Warsztaty Arktyczne Michał Pośpiech z siedzibą w Katowicach, ul. Poleska 16/2, NIP 6342356447 (zwany dalej „Administrator danych”).

Możesz się ze mną skontaktować telefonicznie pod numerem 602 575648 albo pisząc na adres e-mail: michal@warsztatyarktyczne.pl lub listownie na adres: Warsztaty Arktyczne Michał Pośpiech, ul. Poleska 16/2, 40-733 Katowice

2. W jaki sposób zbieram Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zbieram, gdy korzystasz z mojej strony internetowej pod adresem warsztatyarktyczne.pl, pozostawiasz komentarze na mojej stronie albo na moim profilu społecznościowym w serwisie Facebook lub Instagram, bierzesz udział w plenerach fotograficznych, które prowadzę, lub kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie warsztatyarktyczne.pl, telefonicznie bądź mailowo celem poznania oferty lub zgłaszasz się na warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie.

3. O jakich danych mówimy?

Przetwarzane dane osobowe obejmują:

 • dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie pl obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje przekazane w ramach pola „Treść wiadomości”;
 • informacje techniczne, pozyskiwane na przykład na podstawie plików cookie, w tym: dane dotyczące Twojej aktywności, np. kiedy wypełniłeś formularz na stronie; informacje na temat Twoich odwiedzin na mojej stronie internetowej, moim blogu, moim profilu w serwisach społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, Twitter), w tym dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz, czasu odwiedzin, przeglądanych stron, klikniętych adresów URL, adresów IP oraz stron odwiedzonych przed i po wizycie na mojej stronie; więcej informacji na temat działania tzw. Cookies znajdziesz w punkcie 9 poniżej – „Informacja o tzw. cookies”; piksele śledzące mediów społecznościowych, które umożliwiają platformom takim jak Facebook, Instagram, Google+, 500px i Twitter interakcję z moją stroną internetową i przekazywanie informacji o Twoich działaniach; a także informacje o urządzeniu, w tym unikalnym identyfikatorze urządzenia, modelu sprzętu, systemu operacyjnego, jego wersji oraz informacje o sieci komórkowej;
 • dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, pseudonim, adres IP oraz inne informacje, które wpiszesz w polu „Prześlij komentarz” na prowadzonym przeze mnie blogu albo na moim profilu w mediach społecznościowych;
 • Informacje takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, adres e-mail, datę urodzin, numer telefonu, numer dowodu osobistego, wizerunek, jeśli bierzesz udział w moich warsztatach fotograficznych lub korzystasz z innych usług (np. sesje fotograficzne, wydruki), których oferta dostępna jest w serwisie pl;
 • Adres e-mail udostępniony w celu przesyłania newslettera, informacji o aktualnych i planowanych plenerach, oferty handlowej.

4. W jakich celach oraz w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • obsługa klienta – tj. realizacja Twoich zamówień na usługi fotograficzne lub zgłoszenia na plenery fotograficzne, organizacja pleneru, obsługa płatności, organizacja dostawy produktów lub usług, wystawianie faktur, obsługa skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług lub dostarczonych produktów; w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest realizacja zawartej z Tobą umowy – zamówienia na usługi fotograficzne lub zgłoszenia udziału w warsztatach fotograficznych (tj. art. 6 ust. 1 pkt b RODO) albo niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania ciążących na mnie obowiązków prawnych, takich jak np. wystawienie faktur za wykonane usługi, rozpatrzenie wniesionych przez Ciebie skarg czy złożonych reklamacji (tj. art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • kontaktowanie się z Tobą w celach związanych ze świadczonymi usługami i obsługą klienta, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, przede wszystkim poprzez e-mail oraz telefon; w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest realizacja zawartej z Tobą umowy – zamówienia na usługi fotograficzne lub zgłoszenia udziału w warsztatach fotograficznych (tj. art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • marketing moich produktów i usług, tj. przekazanie Ci informacji o moich produktach i usługach, ofercie albo aktualnych promocjach, udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania dotyczące moich usług lub opublikowanie relacji z plenerów fotograficznych na stronie oraz profilach w mediach społecznościowych, która może obejmować również publikację wizerunku uczestników; w tym przypadku podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO) lub zgoda uczestnika - w zakresie utrwalania i rozpowszechniania wizerunku (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
 • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników oraz zarządzanie ruchem w serwisie pl oraz na moich profilach w mediach społecznościowych, w tym prowadzenie badań i analiz mających na celu poprawę dostępności usług i funkcjonalności oferowanych w ramach ww. stron internetowych, dostosowywanie zawartości strony internetowej, profilu społecznościowego i bloga do preferencji użytkownika; w tym przypadku podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • egzekwowanie przestrzegania regulaminu plenerów fotograficznych oraz dochodzenie roszczeń związanych z wykonanymi usługami lub dostarczonymi produktami; w tym przypadku podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO) albo realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (tj. art. 6 ust. c RODO).

Prawnie uzasadniony interes administratora danych, o którym mowa powyżej, obejmuje między innymi sytuację, w której potrzebuję poznać swoich klientów na tyle szczegółowo, abym mógł tworzyć i promować nowe usługi i plenery fotograficzne dostosowane do zainteresowań i preferencji moich klientów oraz oferować swoim klientom wyższy poziom usług. Na przykład na tej podstawie prawnej przeprowadzam analizy ruchu na mojej stronie internetowej i blogu, analizy liczebności plenerów fotograficznych w określonej lokalizacji i porze roku, które umożliwiają mi ulepszanie, utrzymanie i dostosowywanie moich usług do oczekiwań klientów i użytkowników mojej strony internetowej i bloga, a także osób obserwujących moje profile w mediach społecznościowych.

Nie przetwarzam Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji albo profilowania.

Nie przekazuję Twoich danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Przez jaki okres przetwarzam Twoje dane?

Będę przechowywać Twoje dane osobowe, dopóki będą one potrzebne do celów określonych w Punkcie 4 powyżej oraz w zgodzie z okresami przechowywania wymaganymi w obowiązującym prawodawstwie, a także z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Jeśli na przykład dokonałeś/dokonałaś zakupu moich usług lub brałeś/brałaś udział w plenerze fotograficznym, będę prowadzić rejestr zakupu usług przez okres niezbędny dla celów fakturowania, podatków i rękojmi. Mogę ponadto prowadzić rejestr korespondencji z Tobą (jeśli na przykład złożyłeś reklamację dotyczącą produktu lub usług) tak długo, jak będzie to konieczne w celu zapewnienia ochrony przed roszczeniami na drodze prawnej. Gdy nie będę już musiał przechowywać Twoich danych osobowych dla celów wskazanych w Punkcie 4 powyżej, usunę je.

6. Komu mogę przekazać Twoje dane?

Poza przypadkami określonymi w Polityce prywatności lub gdy wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę, Twoje dane osobowe nie będą przez mnie udostępniane ani ujawniane innym osobom czy firmom na ich własny użytek.

Mogę na przykład ujawnić Twoje dane osobowe następującym osobom trzecim w celach opisanych w poniżej:

 • dostawcom lub innym podwykonawcom, z którymi łączą mnie stosunki handlowe i którzy dostarczają mi produkty i usługi umożliwiające mi świadczenie usług na Twoją rzecz (takie jak magazynowanie i dostawa, wydruki, usługi kurierskie lub pocztowe, opracowywanie oprogramowania, hosting stron internetowych i zarządzanie nimi), właścicielom hoteli lub domów które wynajmujemy, liniom lotniczym w celu rezerwacji biletów lotniczych;
 • moim doradcom profesjonalnym i prawnym na potrzeby zasięgania porad finansowych i prawnych;
 • w wyjątkowych sytuacjach informacje osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim, takim jak policja czy organy regulacyjne, w celu ochrony moich praw, własności lub bezpieczeństwa moich klientów lub wypełnienie obowiązku prawnego;

Na mojej stronie internetowej warsztatyarktyczne.pl mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. Facebook czy Twitter. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych. Administrator danych nie ma wpływu na sposób korzystania przez dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych z danych osobowych udostępnionych za ich pośrednictwem.

7. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych?

Przysługuje Ci prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO – do dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzam (tzn. możesz się dowiedzieć czy przetwarzam Twoje dane osobowe, a jeśli tak, żądania podania informacji jakie to są dane, w jakich celach i w jaki sposób je przetwarzam);
 • na podstawie art. 16 RODO – do żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 RODO (np. dane nie są już niezbędne dla celów w jakich były przetwarzane, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania, przetwarzanie danych niezgodnie z prawem);
 • do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacjach o których mowa w art. 18 RODO;
 • do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • do wniesienia na podstawie art. 21 ust. 1 RODO sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o usprawiedliwiony interes prawny administratora danych (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f RODO) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • do wniesienia na podstawie art. 21 ust. 2 RODO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego moich produktów i usług;
 • do cofnięcia w każdej chwili zgody na utrwalanie Twojego wizerunku w trakcie prowadzonych przeze mnie plenerów fotograficznych i zgody na jego rozpowszechnianie w ramach relacji z plenerów fotograficznych na moim blogu oraz na moich profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook). Jednocześnie informuję, iż wycofanie przez Ciebie takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twojego wizerunku dokonanego na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem;
 • do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych w ww. zakresie narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe. Organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000.

Wszystkie prawa wskazane w punktach (a) – (h) powyżej możesz wykonać kontaktując się ze mną telefonicznie pod numerem l albo pisząc na adres e-mail: michal@warsztatyarktyczne.pl lub listownie na adres: Warsztaty Arktyczne Michał Pośpiech, Poleska 16/2, 40-733 Katowice.

8. Czy musisz mi podać swoje dane?

Podczas standardowej wizyty na stronie warsztatyarktyczne.pl podawanie danych osobowych nie jest konieczne. W ramach korzystania z formularzy kontaktu dostępnych na mojej stronie użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych kontaktowych w formularzu nie będę jednak w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie odnośnie oferty moich usług.

Zamieszczenie danych osobowych w komentarzach na moim blogu jest również dobrowolne (tj. komentarze mogą być anonimowe).

Podanie takich danych jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres dostawy produktów lub usług jest natomiast konieczne do świadczenia przeze mnie usług fotograficznych, które zostaną przez Ciebie zamówione (tj. podanie tych danych jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia na usługi fotograficzne lub zgłoszenia udziału w plenerze fotograficznym, niepodanie tych danych uniemożliwi realizację zmówienia lub udział w plenerze).

W ramach funkcjonowania strony internetowej warsztatyarktyczne.pl jestem uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania informacji zbieranych w postaci tzw. plików „cookies”. Szczegółowe regulacje dotyczące plików „cookies” oraz informacji zbieranych za ich pośrednictwem zawarte są w Punkcie 9 poniżej.

 

Moje usługi są dostępne tylko dla osób, które osiągnęły pełnoletniość. Dostęp do usług i korzystanie z nich przez osoby niepełnoletnie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego danej osoby.

9. Informacja o tzw. cookies (ciasteczka)

Moja strona internetowa warsztatyarktyczne.pl korzysta z plików „cookies”. Za pośrednictwem tych plików w sposób automatyczny pozyskuje się i rejestruje dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia osób korzystających (przeglądających) ze strony internetowej, takich jak np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

Pliki „cookies” są danymi informatycznymi, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. W przypadku, w którym użytkownik powraca na stronę internetową, pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie wyświetlanej treści. Pliki tego rodzaju zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

W ramach funkcjonowania strony internetowej warsztatyarktyczne.pl stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookies” stałe pozostają natomiast na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel zastosowania, w ramach funkcjonowania strony internetowej warsztatyarktyczne.pl stosowane są następujące typy plików „cookies”:

 • niezbędne – konieczne dla zapewnienia możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności udostępnianych w ramach mojej strony internetowej;
 • bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiające weryfikację autentyczności i optymalizację wydajności;
 • stan sesji – umożliwiające zbieranie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z funkcjonalności udostępnianych w ramach strony internetowej. Pomagają one ulepszać i zwiększać komfort przeglądania strony.

Dane osobowe, które gromadzone są przy użyciu plików „cookies” zbierane są wyłącznie w związku z wykonywaniem określonych funkcji względem użytkownika. Gromadzone dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa, (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmian tych ustawień w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Ponadto, przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików „cookies” Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przez określoną przeglądarkę internetową dostępne są zazwyczaj w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak www.allaboutcookies.org, www.wszystkoociasteczkach.pl.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje udostępniane w ramach strony internetowej warsztatyarktyczne.pl.

10. Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej lub kont w mediach społecznościowych lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://warsztatyarktyczne.pl/polityka-prywatnosci/ .

Zapisz się na newsletter...

... i bądź na bieżąco.
Wysyłam tylko informacje o nowych lub zakończonych warsztatach czy ciekawych wpisach na blogu.
Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować.